hero background

Blog

Tursytyka

Ogólnie o turystyce

11 kwietnia 2018, Author: admin

Turystyka to termin jaki pochodzi od francuskiego określenia tour. To pojęcie związane jest z podróżowaniem, które ma się opierać na starcie z danego punktu wyjazdowego i dotarciem do określonego miejsca docelowego. Pierwszy raz natomiast w wieku siedemnastym zaczęto mówić o turyście, także korzystając z francuskiego wyrazu tourist. W ten sposób bowiem definiowano podróżujących po kontynencie europejskim. Wiązało się to zatem z terminem grand tour, który łączył się z kolei z młodzież arystokratyczną żyjącą w Anglii, która kończąc naukę na etapie szczebla średniego decydowała się na wojaże do krajów Starego Kontynentu takich jak Włochy czy też Francja. Meble kuchenne Wrocław
Zgodnie z teorią UNWTO
Światowa Organizacja Turystyki, a zatem UNWTO, posiada swoje własne definicje turystyki. W rozumieniu tejże organizacji i sformułowanej przez nią teorii okazuje się ona ogółem zjawisk i czynności nawiązujących do ludzi będących w rozjazdach wynikających z rozmaitych powodów i motywów. A zatem chodzi z jednej strony o przebywanie w jakimś miejsce służbowo, jak także krajoznawczo, zdrowotnie oraz wypoczynkowo. Za turystykę a nie stały pobyt rozumie się bycie w jakimś punkcie docelowym przez maksymalnie rok. Jeżeli minie więcej niż rok, już nie utożsamia się turysty z podróżującym, zaś osiedlającym się w danym miejscu na stałe. http://www.mebleperfect.pl/kategoria-produktu/fotele/
Wielorakie obszary
Turystyka została szczegółowo omówiona także w kontekście jej rozmaitych obszarów działalności. Na ten aspekt składa się między innymi zakwaterowanie, działania o charakterze czysto usługowym, działalność typowo twórcza, działanie agentów i agencji turystycznych oraz biur podróży, działalność kulturalna związana z muzeami, archiwami, galeriami, czy też bibliotekami. Wreszcie warto ująć w tych granicach także działalność rekreacyjną, rozrywkową i sportową.
Hurtownia kosmetyków