hero background

Category: Tursytyka

Tursytyka

Turystyka i badania nad jej rozwojem

11 kwietnia 2018, Author: admin

Dziedzina turystyki okazuje się zjawiskiem wysoce złożonym. Ma ona także wielopłaszczyznowość, a to wiąże się między innymi z jej rozlicznymi funkcjami i szeroką rolą, jaką pełni. W konsekwencji tego śmiało można stwierdzić, iż jednoznacznie odnosi się ona do rozmaitych aspektów ludzkiego funkcjonowania i bytu. Biorąc te wszystkie wyżej wymienione czynniki pod uwagę, należy podkreślić, że […]

Tursytyka

Ogólnie o turystyce

11 kwietnia 2018, Author: admin

Turystyka to termin jaki pochodzi od francuskiego określenia tour. To pojęcie związane jest z podróżowaniem, które ma się opierać na starcie z danego punktu wyjazdowego i dotarciem do określonego miejsca docelowego. Pierwszy raz natomiast w wieku siedemnastym zaczęto mówić o turyście, także korzystając z francuskiego wyrazu tourist. W ten sposób bowiem definiowano podróżujących po kontynencie […]

Tursytyka

Turystyka i jej podział

11 kwietnia 2018, Author: admin

Pojęcie turystyki jest na chwilę obecną tak bardzo szerokim terminem, iż można mówić o ogromnie zróżnicowanej klasyfikacji tejże dziedziny gospodarki, która niewątpliwie poprzez liczne formy, postaci i funkcje jakie przybiera na przestrzeni lat swego rozwoju stanowi jeden z kluczowych elementów ekonomii. Wydziela się obecnie niesamowicie rozległy wachlarz wielorakich typów omawianego tu zagadnienia jakim jest turystyka. […]

Tursytyka

Funkcje współczesnej turystyki

11 kwietnia 2018, Author: admin

Turystyka w dzisiejszym wymiarze opiera się na bardzo rozległej roli jaką pełni. Generalnie jest to niesamowicie istotny element rozwoju gospodarki a także kluczowa część ekonomii każdego kraju, który ma coś do zaoferowania turystom. Niektóre miejsca słyną z uzdrowisk, a więc w ich przypadku turystyka tu omawiana pełni funkcję zdrowotną, inne natomiast wyróżniają się na mapie […]