hero background

Category: Architektura

Architektura

Architektura po wojnie. Czym się odznaczała?

11 kwietnia 2018, Author: admin

Okres w architekturze europejskiej, w tym także i polskiej, przypadający między zakończeniem pierwszej wojny światowej a pojawieniem się ponownych działań wojennych wynikających z drugiej wojny światowej, nazywa się modernizmem. Tenże nurt architektoniczny okazuje się w sztuce w ogóle bardzo istotny, ponieważ wiązał się on z zupełnie innym niż do tej pory, świeżym i nowym światopoglądem, […]