hero background

Blog

Tursytyka

Turystyka i badania nad jej rozwojem

11 kwietnia 2018, Author: admin

Dziedzina turystyki okazuje się zjawiskiem wysoce złożonym. Ma ona także wielopłaszczyznowość, a to wiąże się między innymi z jej rozlicznymi funkcjami i szeroką rolą, jaką pełni. W konsekwencji tego śmiało można stwierdzić, iż jednoznacznie odnosi się ona do rozmaitych aspektów ludzkiego funkcjonowania i bytu. Biorąc te wszystkie wyżej wymienione czynniki pod uwagę, należy podkreślić, że […]

Tursytyka

Ogólnie o turystyce

11 kwietnia 2018, Author: admin

Turystyka to termin jaki pochodzi od francuskiego określenia tour. To pojęcie związane jest z podróżowaniem, które ma się opierać na starcie z danego punktu wyjazdowego i dotarciem do określonego miejsca docelowego. Pierwszy raz natomiast w wieku siedemnastym zaczęto mówić o turyście, także korzystając z francuskiego wyrazu tourist. W ten sposób bowiem definiowano podróżujących po kontynencie […]

Nauki społeczne

Socjalna, motywacyjna, religijna o turystyce inaczej

11 kwietnia 2018, Author: admin

Każda forma turystyczna jaka dzisiaj jest rozwijana posiada pewne funkcje, które pełni w związku z jej oddziaływaniem na jednostkę. Poza tym, że turystyka pełni rolę poznawczą – podróże kształcą, dodatkowo można także wspomnieć o pobocznych aspektach na jakie składają się między innymi funkcja socjalna, biznesowa, motywacyjna czy też religijna. O każdej z nich postaramy się […]

Agroturystyka

Agroturystyka i inne odmiany

11 kwietnia 2018, Author: admin

Wraz z biegiem czasu bardzo szeroko w kategorii rozlicznych rodzajów turystyki rozwinęła się dziedzina agroturystyki. Jest to wynik szybkiego życia, pracoholizmu, przenosin do dużych miejskich metropolii i zapotrzebowania na wypoczynek w cichym, spokojnym i nieruchliwym oraz zdrowym dla organizmu obszarze. Wieś, bo tam rozwija się agroturystyka, jak najbardziej sprzyja zaspokojeniu tego typu wymogów społeczeństwa. Szczegółowa […]

Tursytyka

Turystyka i jej podział

11 kwietnia 2018, Author: admin

Pojęcie turystyki jest na chwilę obecną tak bardzo szerokim terminem, iż można mówić o ogromnie zróżnicowanej klasyfikacji tejże dziedziny gospodarki, która niewątpliwie poprzez liczne formy, postaci i funkcje jakie przybiera na przestrzeni lat swego rozwoju stanowi jeden z kluczowych elementów ekonomii. Wydziela się obecnie niesamowicie rozległy wachlarz wielorakich typów omawianego tu zagadnienia jakim jest turystyka. […]

Tursytyka

Funkcje współczesnej turystyki

11 kwietnia 2018, Author: admin

Turystyka w dzisiejszym wymiarze opiera się na bardzo rozległej roli jaką pełni. Generalnie jest to niesamowicie istotny element rozwoju gospodarki a także kluczowa część ekonomii każdego kraju, który ma coś do zaoferowania turystom. Niektóre miejsca słyną z uzdrowisk, a więc w ich przypadku turystyka tu omawiana pełni funkcję zdrowotną, inne natomiast wyróżniają się na mapie […]

Zabytki

Zabytki po wojnie

11 kwietnia 2018, Author: admin

W okresie zakończenia pierwszej wojny światowej i zanim doszło do wybuchu drugiej wojny światowej, nastąpił bardzo silny rozwój kultury w ogóle. Przejawem tego był zwłaszcza potężny zwrot w kierunku szeroko rozumianej sztuki, a konsekwencją tego okazały się zupełnie nowe trendy, tendencje stosowane przez ówczesnych artystów i kompletnie odmienne od dawniej dominujących style. Przykładem takiego świeżego […]

Architektura

Architektura po wojnie. Czym się odznaczała?

11 kwietnia 2018, Author: admin

Okres w architekturze europejskiej, w tym także i polskiej, przypadający między zakończeniem pierwszej wojny światowej a pojawieniem się ponownych działań wojennych wynikających z drugiej wojny światowej, nazywa się modernizmem. Tenże nurt architektoniczny okazuje się w sztuce w ogóle bardzo istotny, ponieważ wiązał się on z zupełnie innym niż do tej pory, świeżym i nowym światopoglądem, […]

Modernizm

Budynek modernistyczny – cechy klasycznego obiektu

11 kwietnia 2018, Author: admin

Zanim na kontynencie europejskim zaczął dominować wysokiej klasy, nowoczesny kierunek architektoniczny, jakim był niepowtarzalny i przynoszący świeżość oraz estetykę modernizm, nasza architektura przeżywała swego rodzaju zastój. Rozumie się przez to tworzenie zupełnie przypadkowych niekiedy układów przestrzennych, kompletnie nieprzemyślanych, nielogicznych i pozbawionych rozlicznych typów udogodnień, jakie mogłyby prowadzić do poprawienia standardów życia i komfortu bytowania jednostki. […]

Modernizm

Początki architektury modernistycznej

11 kwietnia 2018, Author: admin

Pierwsze lata rozwoju modernistycznej architektury przypadają w naszym kraju nieco później niż na innych obszarach kontynentu europejskiego. Warto wspomnieć, że najpierw styl ten rozwinął się u nas, a dopiero później przeszedł w krąg zainteresowania artystów i rzeźbiarzy oraz architektów z Ameryki. Szczegóły dotyczące charakteryzowanego nurtu, w poniższych fragmentach. Znaczący wiek dziewiętnasty W stuleciu dziewiętnastym doszło […]