hero background

Polski modernizm


W okresie po pierwszej wojnie światowej, a między wybuchem działań wojennych związanych bezpośrednio z drugą wojną światową, zaczął się w polskim państwie rozwijać wysokiej klasy prąd architektoniczny, jakim był modernizm.
http://jatczak.com.pl/
Na czym się skupiał?
To dziedzina w okresie socrealizmu, którą znamy także pod nazewnictwem funkcjonalizm. Cechą charakterystyczną okazuje się bardzo duże nawiązanie do higieny, estetyki, do poprawy standardów życia, zwiększenia przestrzeni wykorzystywanych na co dzień przez człowieka. W zasadzie, śmiało można wysunąć stwierdzenie, że to specyficzna architektoniczna i kulturalna poniekąd odpowiedź na wielkie wymagania, jakie mieli ludzie zmęczeni wojną, przestojem, niską jakością ich bytowania. Bardzo duży wpływ na rozwój tego kierunku w sztuce miał Le Corbusier, który opracował rozliczne idee, według których należy zagwarantować wszystkim ludziom po równo dostępu do podstawowych elementów i sfer, do jakich zalicza się między innymi zieleń, słońce, skrawek na ziemi. W konsekwencji tego pojawiały się rozliczne idee dotyczące funkcjonalności, schludności i stylowości, a także ekonomiczności budynków, jakie powinny być stawiane w celu użytkowania ich na różnorodne sposoby przez człowieka.
Avon Renata Perz
W naszym kraju
W Polsce modernizm wiąże się z bardzo dużym przeskokiem, jaki zanotowano, a ściślej rzecz biorąc doszło do rezygnacji z charakterystycznych dla dwudziestego stulecia podwórek ze studniami, niewielkich mieszkanek- ponurych, mało przytulnych, wąskich, niekomfortowo urządzonych. Zmiany pojawiły się też w obrębie komponowania układu przestrzennego całych osiedli. Zdecydowano się na to, aby zamiast ciasnych uliczek i niewielkich alejek, wymagających ciągłego przeciskania się, bez kanalizacji i udogodnień w postaci oświetlenia, stworzyć przestronne chodniki, szerokie, rozłożyste. Modernizm zakładał także większą niż do tej pory dbałość o lokalizację przyszłych obiektów mieszkalnych. Zalecało się odejście od bezpośredniego sąsiedztwa fabryk, hal produkcyjnych, na rzecz zwiększenia dostępu człowieka do zieleni. http://www.jackmotors.pl/simson-cat-70.html